پری استرچ چیست؟

تکنولوژی pre-stretch  یا همان پیش کشش فرایندی است که در ان با کشش ایجاد شده در پلاستیک سبب افزایش مقاومت مکانیکی پلاستیک میشود اگر در خرید دقت کرده باشید کیسه های میوه و پک های خرید به دلیل تحمل وزن بالای محتویات میبایست مقاومت مکانیکی بالایی داشته باشند به همین علت این کیسه ها را از نایلون هایی که قبلا کشیده شده است میسازند تا بتوانند استقامت بالایی داشته باشند.

در این قسمت میخواهیم همین فرایند ساده را در دستگاه های استرچ پالت بررسی کنیم. در این دستگاه ها با توجه به اینکه اگر فیلم استرچ بدون کشش مناسب به دور پالت پیچیده شود سبب ایجاد حباب و چین و چروک میشود میبایست با کشش مناسبی به دور پالت پیچیده شود همچنین اگر طبق فرایندی قبل از پیچیده شدن به دور پالت فیلم پیش کشش شود استقامت ان بالا میرود. در تصاویر زیر میتوانید این روند را ببینید.

همانطور که مشاهده میکنید در تصویر سمت راست کشش در همه جای فیلم یکنواخت میباشد ولی در تصویر سمت چپ پیش کششی به جهت اختلاف دور در فیدرهای تغذیه کننده ایجاد گردیده است.

پیش کشش سبب کاهش مصرف فیلم تا 400 درصد میشود.